Amdanom ni

Elusen y DU ar gyfer diogelwch a chyfiawnder cleifion ydy Action against Medical Accidents (AvMA)

Rydyn ni’n rhoi cymorth a chyngor annibynnol i bobl y mae damweiniau meddygol (camgymeriadau o ran diogelwch cleifion) wedi effeithio arnyn nhw, trwy ein llinell gymorth arbenigol, gwasanaethau gwaith achos ysgrifenedig a chymorth ar gyfer cwêst, a gallwn ni eich rhoi mewn cysylltiad â chyfreithwyr esgeulustod clinigol achrededig lle bo’n briodol. Rydyn ni hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr iechyd proffesiynol, y GIG, adrannau llywodraeth, cyfreithwyr ac, yn bennaf, cleifion i wella diogelwch a chyfiawnder cleifion.

I ddysgu mwy am ein gwaith… gwyliwch fideo AvMA (yn y Saesneg)

Help a chyngor

Mae gennon ni ddau ganllaw hunangymorth Cymraeg ar gael ar y wefan:

Gallwch chi hefyd ddefnyddio’r botwm Google Translate ar frig pob tudalen i weld ein gwefan yn y Gymraeg.

Os oes angen unrhyw wybodaeth arall arnoch chi yn y Gymraeg, yna cysylltwch â ni.