Llinell Gymorth

(AvMA) ydy elusen y DU dros ddiogelwch a chyfiawnder i gleifion. Rydym yn darparu cyngor a chymorth am ddim a chyfrinachol i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddamweiniau meddygol, trwy ein llinell gymorth a’n gwasanaeth gwaith achos a gallwn gyfeirio at ein panel o gyfreithwyr esgeulustod clinigol arbenigol neu at ffynonellau eraill o gymorth lle mae’n briodol. LLINELL GYMORTH: 0845 123 2352 (Llun-Gwener 10am – 3.30pm – Mae galwadau’n costio 0-7c y funud ynghyd â thâl mynediad eich cwmni ffôn). AvMA hefyd ydy’r prif elusen i gleifion sy’n gweithio i wella diogelwch cleifion yn y DU.